Exekuce

Výpis z Centrální evidence exekucí je přehled indikativních informací o konkrétních exekučních řízeních. Dozvíte se, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce nebo o jakou vymáhanou povinnost se jedná.
Při zadávání osobních údajů je třeba dodržovat diakritiku.